Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 13.10.2009 v zasadacej miestnosti č. 023 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 

o 10,00 hod. – uskutoční inauguračná prednáška doc.Ing. Petra Šoleka,PhD,
pracovníka Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF STU

na tému : “Rozmiestnenie akčných členov a snímačov na mechanických sústavách vzhľadom na podmienky riaditeľnosti a pozorovateľnosti”