Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie pre:

Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied
- 1 vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta pre anglický jazyk

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru
- vynikajúca znalosť anglického jazyka
- všeobecná odborná prax 10 rokov vo vyučovaní angličtiny
- 5 rokov praxe vo vyučovaní odbornej technickej angličtiny

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní,
- doklady o odbornej praxi.

Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
- 1 vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta pre odbor Automatizácia a riadenie strojov a procesov

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie v odbore elektrotechnika
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka
- odborná prax minimálne 5 rokov

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní,
- doklady o odbornej praxi.


Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava
do 30.6.2009 od uverejnenia oznamu o výberovom konaní alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907897176.