Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje,
že sa dňa 3.3.2009 uskutoční v zasadacej miestnosti č. 023 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17 .

o 11,15 hod. –inauguračná prednáška doc.Ing. Pavla Élesztósa,PhD, pracovníka Ústavu aplikovanej mechaniky a mechatroniky SjF STU na tému : “Teplotné polia a nimi vyvolané napätia vo výrobných a technologických procesoch”

o 12,15 hod. – inauguračná prednáška doc. Ing. Miroslava Dovicu,PhD., pracovníka TU v Košiciach, Ústavu špeciálnych technických vied SjF na tému: “3D merania na školiacom pracovisku – laboratóriu súradnicovej metrológie ako integrálnej súčasti vyučovacieho procesu na SjF TU v Košiciach