Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na vedúcich útvarov:

Útvar pedagogických činností

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie
- prax minimálne 5 rokov v oblasti vysokého školstva
- organizačné a riadiace schopnosti
- znalosť cudzieho jazyka vítaná
- prednosť majú uchádzači s praxou na pedagogickom oddelení

Útvar vedecko-výskumných činností a zahraničných stykov
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie
- prax minimálne 5 rokov v oblasti vysokého školstva
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka
- organizačné a riadiace schopnosti

Útvar rozpočtu, finančných činností a ekonomický práce
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie
- prax minimálne 5 rokov v oblasti ekonomiky vysokého školstva
- znalosť rozpočtovníctva a účtovníctva vysokých škôl
- všeobecný ekonomický prehľad
- organizačné a riadiace schopnosti
- znalosť cudzieho jazyka vítaná

Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi z horeuvedených požiadaviek zasielajte na Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17 do 22.11.2008. Prihlášky môžu byť zasielané aj elektronickou poštou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk alebo veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. čísle 02/572 96 124 alebo 0907 897 176.