Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
vypisuje konkurz pre:
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

1.miesto vysokoškolského učiteľa - odborný asistent pre oddelenie Mechatroniky

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie strojárskeho zamerania
- vedecko-pedagogický titul PhD.
- aktívna znalosť anglického jazyka
- znalosť práce na počítači

Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi s horeuvedených podmienok zasielajte na:

Dekanát SjF STU v Bratislave
útvar personálnych činností
Nám.slobody 17
812 31 Bratislava

do 15.9.2007.

Prihlášky môžu byť zaslané aj elektronickou formou
na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk