Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty STU oznamuje, že zápisnice zo zasadnutí jednotlivých orgánov fakulty sa budú uverejňovať na úradnej tabuli Strojníckej fakulty STU.