Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

1 vysokoškolského učiteľa do funkcie odborný asistent pre Katedru tepelnej techniky

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického zamerania
 • vedecká-pedagogická hodnosť PhD. /alebo vo vdeckej príprave po absolvovaní dizertačnej skúšky/
 • aktívna znalosť softwérov v oblasti konštruovania
 • pedagogická prax min. 5 rokov 
 • aktívna znalosť cudzích jazykov

 

1 vysokoškolského učiteľa do funkcie odborný asistent pre Katedru tepelnej energetiky

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie technického smeru so zameraním na tepelnú energetiku
 • vedecká hodnosť PhD. v oblasti tepelnej energetiky
 • minimálne 3 roky praxe 
 • aktívna znalosť cudzích jazykov

 

1 vysokoškolského učiteľa do funkcie odborný asistent pre Katedru jazykov a spoločnských vied

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru v odbore anglický jazyk s kombináciou ďalšieho jazyka
 • odborná prax nie je rozhodujúca/ môže byť aj absolvent/
 • záujem pracovať  na odbornom raste

 

Prihlášky doložené životopisom, motivačným listom a dokladmi o vzdelaní zasielajte na Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činnosti Nám.slobody 17 do  8.12.2006.

 

                                               doc.Ing.Karol Jelemenský, PhD.

                                                        dekan fakulty

 

Kontaktné údaje:

Dekanát SjF STU v Bratislave

útvar personálnych a sociálnych činností

Nám. Slobody 17


telefón: 57296124

fax: 52925749

e-mail: maria.kovacova@stuba.sk