Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

1 vysokoškolského učiteľa do funkcie odborný asistent pre Katedru telesnej výchovy

 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie FTVŠ
  • vedecká hodnosť PhD.   
  • minimálne 3 roky odbornej praxe 
  • primeraná publikačná činnosť v oblasti vedecko-výskumnej činnosti
  • jazykové znalosti

 

Prihlášku doloženú životopisom, dokladmi o vzdelaní a prehľadom publikačnej činnosti zasielajte na SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činnosti Nám.slobody 17 do  12.6.2006.

 

                                               doc.Ing.Karol Jelemenský,PhD.

                                                        dekan fakulty

 

Kontaktné údaje:

Dekanát SjF STU v Bratislave

útvar personálnych a sociálnych činností

Nám.slobody 17


telefón: 57296124

fax: 52925749

e-mail: maria.kovacova@stuba.sk