Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

1 vysokoškolského učiteľa do funkcie odborný asistent pre Katedru fyziky

 

Požiadavky:

  • vysokoškolské  vzdelanie prírodovedného alebo technického smerus fyzikálnym zameraním
  • vedecko-pedagogický titul PhD.
  • minimálne 5 rokov odbornej praxe
  • znalosť cudzieho jazyka

 

 

Prihlášky doložené  životopisom, motivačným listom zasielajte na  Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činností Námestie slobody 17, alebo na adresu maria.kovacova@stuba.sk  do 12.6.2006

 

                                               doc.Ing.Karol Jelemenský,PhD.

                                                        dekan fakulty

 

Kontaktné údaje:

Dekanát SjF STU v Bratislave

útvar personálnych a sociálnych činností

Nám.slobody 17


telefón: 57296124

fax: 52925749

e-mail: maria.kovacova@stuba.sk