Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

 

1 vysokoškolského učiteľa do funkcie docent pre Katedru chemických strojov a zariadení 

 

Požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie a prax v oblasti chemického inžinierstva
  • vedecko-pedagogický titul docent
  • vedecko-výskumná a publikačná činnosť, vedenie výskumného tímu
  • jazykové znalosti

 

Prihlášku doloženú životopisom, dokladmi o vzdelaní a prehľadom publikačnej činnosti zasielajte na SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činností Nám.slobody 17 do 13.5.2006 .

 

                                               doc.Ing.Karol Jelemenský,PhD.

                                                        dekan fakulty

 

Kontaktné údaje:

Dekanát SjF STU v Bratislave

útvar personálnych a sociálnych činností

Nám.slobody 17


telefón: 57296124

fax: 52925749

e-mail: maria.kovacova@stuba.sk