Prejsť na obsah
Výskum
Central Europe
   
Označenie projektu: 3CE278 P3
Anglický názov: Central Europe Repair and Re-use Centres and Networks
Slovenský názov:  
Doba riešenia: 01.04.2011 - 31.12.2014
Koordinátor projektu: ATM - Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH, Austria
Riešiteľ: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Ústav Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 
Erasmus
   
Označenie projektu: 518811-LLP-1-2011-1-PT-ERASMUS-ENW, 2011-3819
Anglický názov: PRAXIS - European Centre for Project / Internship Excellence
Slovenský názov:  
Doba riešenia: 01.10.2011 - 30.09.2014
Koordinátor projektu:  Instituto Politécnico do Porto, Rua Dr. Rober Frias
Riešiteľ: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Ústav Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 
Leonardo Da Vinci
   
Označenie projektu: 113101621
Anglický názov: On-line Learning Modules for Waste Treatment, Waste Disposal and Waste Recycling (WASTRE)
Slovenský názov:  
Doba riešenia: 01.12.2011 - 14.02.2014
Koordinátor projektu: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
Riešiteľ: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Ústav Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 
Visegrad Fund
   
Označenie projektu: 31110027
Anglický názov: V4 Green energy platform
Slovenský názov:  
Doba riešenia: 01.11.2012 - 31.12.2013
Koordinátor projektu: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta
Riešiteľ: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Ústav Ústav chemických, hydraulických strojov a zariadení
   
Tempus
   
Označenie projektu: 530577-2012-RS-TEMPUS-JPCR
Anglický názov: Improvement of Product Development Studies in Serbia and Bosna and Herzegovina
Slovenský názov:  
Doba riešenia: 01.10.2012 - 30.09.2015
Koordinátor projektu: Univerzity of  Niš, Republic of  Serbia
Riešiteľ: prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
Fakulta: Strojnícka fakulta
Ústav Ústav dopravnej techniky a konštruovania