Prejsť na obsah
Výpočtové a informačné stredisko

Adresa a kontakt:

Knižnica SjF STU

Výpožičné oddelenie
Nám. Slobody 17
Bratislava 812 31

 1.poschodie.,č.dv. 109
 tel.: 00421 (0) 2 57296207

Pracovníčky výpožičiek :

Magda Adamčíková
e-mail: magda.adamcikova@stuba.sk

Mgr. Iveta Sylla,
e-mail: iveta.sylla@stuba.sk


Prevádzka výpožičného oddelenia

prevádzka je otvorená po písomnom dohovore na email: magda.adamcikova@stuba.sk

Online katalóg fakultných knižníc 

      Výpožičné služby :

- absenčne zamestnancom a študentom SjF STU
- prezenčne všetkým používateľom študovne

- MVS, MMVS – zamestnancom SjF STU

      Výpožičný poriadok:

  • Podmienkou využívania služieb je platný preukaz (ISIC) študenta,  zamestnanca SjF STU.
  • Po skončení zimného/letného semestra je študent povinný výpožičky vrátiť alebo predĺžiť na ďalší semester za príslušný poplatok (viď cenník poplatkov nižšie).
  • Študijnú literatúru požičiavame na základe zoznamu požadovanej literatúry (autor, názov/podnázov, rok vydania).
  • Upomienky sú zasielané elektronickou poštou na školský e-mail študenta.
  • Vyhľadávanie literatúry z on-line katalógu je dostupné na tejto internetovej adrese
  • Stav výpožičného konta je možné overiť na tej istej adrese zahlásením sa do poľa KONTO Vašim čitateľským kódom a heslom, ktoré sú totožné (číslo Vašej ISIC karty). Ak heslo nebolo systémom prijaté zavolajte na vyššie uvedené číslo alebo prídite osobne do výpožičiek.

Cenník poplatkov výpožičného oddelenia :

Registrácia čitateľa                                                                   bezplatne

 

Vypožičanie dokumentu na jeden semester                           bezplatne

Preĺženie dokumentu na ďalší semester - sadzba 0,20 € za učebnicu

 

Nultá upomienka - 0. upomienka  (zasiela sa iba e-mailom)

Prvé prekročenie výpožičnej lehoty – I. upomienka (POZOR - zasiela sa iba emailom na adresu v AIS)

Lehota na vyrovnanie záväzkov:

28 kalendárnych dní  po 0. upomienke

Sadzba:

0,70 za učebnicu

Druhé prekročenie výpožičnej lehoty – II. upomienka (POZOR - zasiela sa iba emailom na adresu v AIS)

Lehota na vyrovnanie záväzkov:

28 kalendárnych dní  po I. upomienke

Sadzba:

1,30 za učebnicu

Tretie prekročenie výpožičnej lehoty – III. upomienka (POZOR - zasiela sa iba emailom na adresu v AIS)

Lehota na vyrovnanie záväzkov:

28 kalendárnych dní po II. upomienke

Sadzba:

1,70 za učebnicu

Štvrté prekročenie výpožičnej lehoty – Pokus o zmier (písomné upozornenie)

Lehota na vyrovnanie záväzkov:

28 kalendárnych dní po III. upomienke

Sadzba:

3,30 za učebnicu