Prejsť na obsah
Výpočtové a informačné stredisko

VIS vzniklo ako celofakultné pracovisko spojením Výpočtového strediska a Knižnice a informačného strediska. Hlavným poslaním VIS je poskytovanie kvalitných servisných a konzultačných služieb pre študentov a zamestnancov SjF STU v oblasti vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti. Ďalej je to technické zabezpečenie prevádzky fakultnej siete a informačného systému, výpožičnej, publikačnej a rešeršnej činnosti, v súlade s vedecko-výskumnou a pedagogickou činnosťou SjF STU.