Prejsť na obsah
Výpočtové a informačné stredisko

 

SÚSTREDENÉ UČEBNE V SPRÁVE VÝPOČTOVÉHO A INFORMAČNÉHO STREDISKA

Učebňa 157/3 - 157/4

v každej učebni sa nachádza 11 ks pracovných staníc s dvojjadrovým procesorom 2.9 GHz, 2 GB RAM. Ako grafické zariadenie slúžia 19" LCD SAMSUNG. Vstup a ovládanie pracovnej stanice je zabezpečené pomocou optickej myši a klávesnice.Výučba predmetov: Programovanie, Matematika II, Informatika, Databázové systémy, Štatistická analýza, Štatistika, Výpočtové metódy pre technikov, Projektový manažment                                         

Učebne 130 a 131

V učebni sa nachádza 20 ks pracovných staníc s dvojjadrovým procesorom 3 GHz a 4GB RAM. Ako grafické zariadenie slúžia  24“ LCD monitory SAMSUNG . Vstup a ovládanie pracovnej stanice je zabezpečené pomocou  optickej myši a klávesnicou.Výučba predmetov: Počítačové konštruovanie, CAD metódy, Vybrané state z dynamiky strojov, Teória mechanizmov, Analýza a syntéza viazaných priestorových sústav, Softvérové systémy II, Výpočtové metódy odboru, Počítačová simulácia mechanizmov, Diplomový projekt, semestrálny projekt, Aplikovaný softvér, Vibračná technika, Analýza a syntéza mechanizmov.

Učebňa 218
V učebni sa nachádza 12 ks pracovných staníc DELL Intel Core i5-7500/8GB/256GB SSD. Ako grafické zariadenie slúžia 24” monitory PHILIPS. Vstup a ovládanie pracovnej stanice je zabezpečené pomocou optickej myši a klávesnice.Výučba predmetov: Počítačové konštruovanie II, MKP v dynamike strojov, Metóda konečných prvkov, Výpočtové metódy odboru, Softvérové systémy I a II, Nelineárne úlohy poddajnosti telesa, ANSYS, CATIA.

Učebňa 321
V učebni sa nachádza  12 ks počítačov s  dvojjadrovým procesorom 3 GHz a 4GB RAM. Vstup a ovládanie pracovnej stanice je zabezpečené pomocou optickej myši a klávesnice. Ako grafické zariadenie slúžia 24“ LCD monitory SAMSUNG.
Výučba CAD programov, CATIA v.5, ANSYS, MATLAB 

Učebňa 350
V učebni je nainštalovaných   12 ks PC s dvojjadrovým procesorom 3 GHz a 3GB RAM, 24“ LCD monitormi SAMSUNG a optickými myšami a klávesnicami.
Výučba CAD programom CATIA v.5, ADAMS, MATLAB