Prejsť na obsah
štúdium

 

Chladiace veže 

 

Ekologická tepelná elektráreň na hnedé uhlie

 

Paroplynová elektráreň

 

Tepelná elektráreň na plynné   palivo

 

Komunálna výhrevňa

 

Vodná elektráreň

 

Priemyselné kompresory

 

Lopatky spaľovacej turbíny

 

Spaľovacie turbíny letecké, derivačné, stacionárne

 

Jadrová elektráreň

 

Letecký motor

 

Parná turbína

 

Veterné turbíny

 

Slnečné kolektory, geotermálna   energia, bioenergia

 

Spaľovacie motory, ventilátory, čerpadlá, klimatizácia

 

Výmenníky tepla

 

Ventilátor CPU

 

Čerpadlo, ventilátor v umývačke riadu

 

Kompresor chladiaceho zariadenia

Technológia splyňovania tuhého   paliva

 

Detaily transformácie energie a ich počítačová simulácia