Prejsť na obsah
Fakulta
  • Člen Vedeckej rady SjF STU
  • Komplexný program propagácie štúdia a náboru študentov stredných škôl
  • Program náboru zahraničných študentov a starostlivosť o nich
  • Koordinácia programu Erazmus+
  • Budovanie aktívnych vzťahov s priemyselnými subjektmi
  • Ďalšie vzdelávanie  – ponuky kurzov a školení
  • Marketing a propagácia fakulty v médiách
  • Koordinácia správ v internetových médiách fakulty
  • Člen redakčnej rady časopisu Spektrum
  • Motivácia podnikateľskej činnosti