Prejsť na obsah
Fakulta

- Štatutárny zástupca dekana
- Koordinácia výskumných a vzdelávacích programov
- Spolupráca s domácimi a zahraničnými vedeckými zahraničnými inštitúciami
- Koordinácia a implementácia údajov do systému hodnotenia výkonov zamestnancov
- Habilitačné a inauguračné konanie
- Práca s mladými vedeckými pracovníkmi – kariérny rast
- Kontrola evidencie publikačnej činnosti
- Podnikateľská činnosť (HZ, DoVP ) zamestnancov