Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov

 V inžinierskom štúdiu pre študijný program Automobily, lode a spaľovacie motory sú to tieto predmety:

Predmet
Ročník
Semester
Rozsah
Počet kreditov
Garant predmetu
Mechanické a hydraulické prevody 1. 1. 2-2s 6 Vereš
Počítačové konštruovanie 1. 1. 3-2s 6 Vereš
Teória pracovných strojov 1. 1. 2-2s 4 Gulan
Poľnohospodárske stroje 1. 2. 3-1s 6 Bošanský
Zemné stroje 1. 2. 2-2s 5 Gulan
Cestné stroje 2. 1. 2-2s 5 Gulan
Stroje pre stavebnú výrobu 2. 1. 2-2s Gulan
Zdvíhacie stroje a zariadenia 2. 2. 3-2s 5 Gulan
Logistika v odbore 2. 2. 3-2s 5 Gulan


Profil absolventa zamerania Mobilné pracovné stroje:

Absolvent študijného programu nachádza široké uplatnenie vo všetkých sférach národného hospodárstva, keďže návrh dopravných prostriedkov a manipulácia s nimi je významnou integrálnou súčasťou všetkých výrobných procesov a obslužných systémov. Absolvent má profesijné predpoklady pracovať vo výskumných a projekčných inštitúciách, ako aj v strojárskych podnikoch orientovaných na výrobu dopravnej a manipulačnej techniky. Nájde uplatnenie v sektoroch výroby automobilov, energetických a mobilných pracovných strojov od dodávateľov komponentov, systémov a modulov až po finálnych výrobcov a služby.

Zoznam záverečných prác - mobilné pracovné stroje