Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov

 Funkcia

Meno 

Tel.
57296+
klapka 

Miestnosť

e-mail 

Vedúci oddelania  GULAN Ladislav, prof., Ing., PhD.

482

330

ladislav.gulan@stuba.sk

Zamestnanci

 ANTALA Jozef, doc., Ing., PhD.

 BOŠANSKÝ Miroslav, prof., Ing., PhD.

 BUKOVECZKY Juraj, prof., Ing., CSc.

 IZRAEL Gregor, Ing., PhD.

 MAZURKIEVIČ Izidor, doc., Ing., CSc.

 NEMČEKOVÁ Miroslava, doc., Ing., 

 SCHMIDTOVÁ Carmen, Ing.

 SLOVÁK Pavol, Ing., PhD.

 VEREŠ Miroslav, prof., Ing., PhD.

464

426

477

462

460

495

461

451

466,427

341

353/2

328/1

340/2

339

342

340

331

343,353/3

jozef.antala@stuba.sk

miroslav.bosansky@stuba.sk

juraj.bukoveczky@stuba.sk

gregor.izrael@stuba.sk

izidor.mazurkievic@stuba.sk

miroslava.nemcekova@stuba.sk

carmen.schmidtova@stuba.sk

pavol.slovak@stuba.sk

miroslav.veres@stuba.sk

Doktorandi

 HLADIŠ Peter, Ing.

 ŠLAUKA Michal, Ing.

 ZAUJEC PAvol, Ing.

473

429

860

340/2

338

352

peter.hladis@stuba.sk

michal.slauka@stuba.sk

pavol.zaujec@stuba.sk