Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov

V bakalárskom stupni štúdia zabezpečuje oddelenie tieto predmety (vyučované v slovenskom aj anglickom jazyku):

Predmet
Ročník
Semester
Rozsah
Počet kreditov
Garant predmetu
Základy strojného inžinierstva 1. 1. 3-2s 7 Nemčeková
Inžinierska grafika 1. 2. 0-2z 2 Slovák
Konštruovanie I 2. 2. 2-2s 5 Bošanský
Konštruovanie II 3. 1. 2-2s 5 Vereš
CAX 3. 1. 2-2s 5 Vereš
Mobilné pracovné stroje 3. 2. 3-2s 6 Gulan
Tribológia 3. 2. 3-2s 6 Bošanský

Oddelenie ďalej zabezpečuje výučbu predmetov pre Fakultu architektúry – študijný program Dizajn výrobkov. Sú to tieto predmety:

Predmet
Ročník
Semester
Rozsah
Počet kreditov
Garant predmetu
Základy strojného inžinierstva 2. BŠ 1. 1-2s 3 Nemčeková
Konštrukčné prvky a uzly 2. BŠ 2. 2-0kz 2 Bošanský
Tvarové prvky a plochy 1. MŠ 1. 1-1s 3 Vereš
Konštrukčná a technologická podpora v priem. dizajne 1. MŠ 2. 1-1s 3 Bošanský

Témy bakalárských prác - akademický rok 2017/2018

Zameranie - MOBILNÉ PRACOVNÉ STROJE

Por. číslo

Názov bakalárskej práce

Meno vedúceho BP Ústav/Oddelenie Povinne voliteľný predmet
1/26 Analýza známych systémov odpružených podvozkov pre mobilné pracovné stroje a koncepčný návrh odpruženého pásového podvozku pre dumper s celkovou hmotnosťou12 t doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
2/26 Využitie digitalizácie plôch pri konštrukčnom návrhu mobilných strojov doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
3/26 Analýza možností použitia transmisie vhodného traktora s rýchlosťou min. 60 km/hod. na pohon samohybného kolesového podvozku 4 x 4 doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
4/26 Návrh odpruženia tuhých náprav pre samohybný kolesový podvozok s nosnosťou 8 t doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
5/26 Analýza koncepcie kinematiky pracovného zariadenia multifunkčného mobilného pracovného stroja  Diverto QS 100 doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
6/26 Analýza koncepcie pásového traktora pre prácu vo vinohradoch s výkonom do 50 kW/2800min-1  s prevádzkovou hmotnosťou do 3200 kg doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
7/26 Analýza koncepcie kompaktora pre zhutňovanie tuhého komunálneho odpadu s výkonom motora 160 kW a prevádzkovej hmotnosti do 20000 kg. doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
8/26 Návrh koncepcie mobilného žeriavu pre priemyselné použitie na platforme teleskopických rýpadiel UDS 232 doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
9/26 Návrh mechanického pohonu hydrogenerátora zo samohybného podvozku pre hydrostatický pohon otočnej nadstavby doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
10/26 Konštrukčný návrh spätného zrkadla osobného automobilu Ing. Pavol Slovák, PhD. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
11/26 Konštrukčný návrh tienidla (clony) predného skla osobného automobilu Ing. Pavol Slovák, PhD. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
12/26 Návrh pásového vyorávača zemiakov za malotraktor  doc. Ing. Jozef Antala, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
13/26 Návrh malej stavebnej miešačky doc. Ing. Jozef Antala, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
14/26 Návrh pohonu otočnej reklamnej tabule doc. Ing. Jozef Antala, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
15/26 Koncepčný návrh bočnej rotačnej kosy z malotraktor doc. Ing. Jozef Antala, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
16/26 Koncepčný návrh vyklápacej jednoosovej vlečky pre malotraktor s nosnosťou 1000kg doc. Ing. Jozef Antala, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
17/26 Koncepčný návrh pásového obracača sena za malotraktor doc. Ing. Jozef Antala, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
18/26 Výber pracovných nástrojov hydraulických rýpadiel pre spracovanie a triedenie stavebných ruín a skalných sutín na pozemkoch v podhorských oblastiach doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
19/26 Koncept riešenia navíjania kábla elektrickej kosačky doc. Ing. Miroslava Nemčeková, PhD. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
20/26 Vytvorenie parametrického 3D modelu kužeľového súkolesia Klingelnberg cyklopaloid z dôvodu netradičného spôsobu výroby Ing. Pavol Slovák, PhD. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
21/26 Konštrukčný návrh nastaviteľného prípravku na navíjanie cievok transformátora Ing. Pavol Slovák, PhD. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
22/26 HCR ozubenie a možnosti jeho využitia v planétových mechanizmoch (2k+r) pre mobilné pracovné stroje a automobily prof. Ing. Miroslav Vereš, CSc. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
23/26 Analýza bezpečnostných systémov mobilných pracovných strojov Ing. Gregor Izrael, PhD. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
24/26 Koncepčný návrh snežnej frézy  ako prídavného zariadenia pre dvojkolesový malotraktor Ing. Gregor Izrael, PhD. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
25/26 Koncepčný návrh ryhovača  ako prídavného zariadenia pre malotraktor Ing. Gregor Izrael, PhD. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje
26/26 Koncepčný návrh prídavného vŕtacieho zariadenia pre malotraktor strednej výkonovej kategórie Ing. Gregor Izrael, PhD. ÚDTK/OKaMPS Mobilné pracovné stroje