Prejsť na obsah
UDTK Oddelenie konštruovania a mobilných pracovných strojov

Oddelenie Konštruovania a mobilných pracovných strojov vzniklo po zlúčení Katedry častí strojov a Katedry spaľovacích motorov a lodí do Ústavu dopravnej techniky a konštruovania v roku 2007.

Oddelenie garantuje a zabezpečuje predmety bakalárskeho stupňa štúdia pre všetky študijné programy fakulty, ako aj predmety  inžinierskeho stupňa študijného programu Automobily a mobilné pracovné stroje, zameranie Mobilné pracovné stroje.