Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality


Značka EUR-ACE®

Značka EUR-ACE® garantuje , že držiteľ tejto značky spĺňa prísne kritériá , ktoré sa týkajú najmä:
- organizácie študijného programu
- obsahu a výstupov študijného programu

Značka EUR-ACE® zaraďuje držiteľa medzi popredné európske univerzity a vysoké školy a študentom dáva istotu, že ako absolventi štúdia budú spĺňať najprísnejšie kritériá kladené na absolventov v európskej podnikovej praxi.