Prejsť na obsah
Ústav energetických strojov a zariadení

ÚSTAV ENERGETICKÝCH STROJOV A ZARIADENÍ SjF STU

Oddelenie tepelných energetických
strojov a zariadení
Oddelenie chladiacej a
klimatizačnej techniky
Oddelenie hydraulických
strojov a zariadení

Strojnícka fakulta, STU
Nám. Slobody 17
812 31 Bratislava
tel.: +421 2 57 296 407
Strojnícka fakulta, STU
Nám. Slobody 17
812 31 Bratislava
tel.: +421 2 57 296 342
Strojnícka fakulta, STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava
tel.: +421 905 594 090
Vedúci ústavu:  
doc. Ing. František Ridzoň, PhD.
číslo miest.: 364 
tel.:    +421 2 57 296 411  
e-mail: frantisek.ridzon@stuba.sk
Zástupca vedúceho:  
doc. Ing. Branislav Knížat, PhD.
číslo miest.: 12B (vazovova 5) 
tel.:    +421 905 594 090  
e-mail: branislav.knizat@stuba.sk
Sekretariát:   
Alžbeta Mentelová
číslo miest.: 303
tel.:    +421 2 57 296 410, +421 2 57 296 407   
e-mail: alzbeta.mentelova@stuba.sk
Tajomník ústavu:  
Ing. Lucia Bursíková, PhD.
číslo miest.: 234
tel.:    +421 2 57 296 343  
e-mail: lucia.bursikova@stuba.sk
Zastupujúci tajomník ústavu:  
Ing. Jaroslav Šustek, PhD.
číslo miest.: 237/1 
tel.:    +421 2 57 296 336  
e-mail: jaroslav.sustek@stuba.sk
 

ZAMESTNANCI

 
Oddelenie tepelných energetických strojov a zariadení

doc. Ing. František Urban, PhD.
číslo miest.: 306 
tel.:    +421 2 57 296 494  
e-mail: frantisek.urban@stuba.sk
Ing. Peter Muškát, PhD.
číslo miest.: 36 2
tel.:    +421 2 57 296 405   
e-mail: peter.muskat@stuba.sk
Ing. Jozef Bereznai, PhD.
číslo miest.: 362
tel.:    +421 2 57 296 405  
e-mail: jozef.bereznai@stuba.sk 
Peter Čiha
číslo miest.: 221/1
tel.:    +421 2 57 296 340  
e-mail: ciha@stuba.sk
 
Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky
doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. (vedúci oddelenia, prodekan pre externé vzťahy a propagáciu)
číslo miest.: 235, 027
tel.:    +421 2 57 296 342, +421 2 57 296 193, +421 905 605 748 
e-mail: michal.masaryk@stuba.sk
prof. Ing. Václav Havelský, PhD.
číslo miest.: 237/3 
tel.:    +421 2 57 296 336  
e-mail: vaclav.havelsky@stuba.sk
doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.
číslo miest.: 235 
tel.:    +421 2 57 296 342  
e-mail: peter.tomlein@stuba.sk
Ing. Ján Rajzinger, PhD.
číslo miest.: 236
 tel.:    +421 2 57 296 339  
e-mail: jan.rajzinger@stuba.sk
Ing. Peter Mlynár, PhD.
číslo miest.: 237 
tel.:    +421 2 57 296 336  
e-mail: peter.mlynar@stuba.sk
Oddelenie hydraulických strojov a zariadení
doc. Ing. Branislav Knížat, PhD. (vedúci oddelenia)
číslo miest.: 12B (vazovova 5) 
tel.:    +421 905 594 090; 8 + kl. 2751
e-mail: branislav.knizat@stuba.sk
doc. Ing. Karol Prikkel, PhD.
číslo miest.: C210 (vazovova 5) 
tel.:    +421 905 593 735; 8 + kl. 2756
e-mail: karol.prikkel@stuba.sk
doc. Ing. Róber Olšiak, PhD.
číslo miest.: 20 (vazovova 5) 
tel.:    +421 917 825 735; 8 + kl. 2755 
e-mail: robert.olsiak@stuba.sk
Ing. Marek Mlvik, PhD.
číslo miest.: 11 (vazovova 5) 
tel.:    8 + kl. 2757 
e-mail: marek.mlvik@stuba.sk
Boris Oravec
číslo miest.: 12 (vazovova 5) 
tel.:   8 + kl. 2751 
e-mail: boris.oravec@stuba.sk
 
Doktorandi
Ing. Zdenko Závodný
číslo miest.: 362  
tel.:    +421 2 57 296 405   
e-mail: zdenko.zavodny@stuba.sk 
Ing. Zoltán Fuszko
číslo miest.: 19 (Vazovova 5) 
tel.:    8 + kl. 2760  
e-mail: zoltan.fuszko@stuba.sk 
Ing. Zoltán Csuka
číslo miest.: 19 (Vazovova 5) 
tel.:    8 + kl. 2760  
e-mail: zoltan.csuka@stuba.sk