Prejsť na obsah
Ústav technológií a materiálov

Laboratórium skúšok mechanických vlastností
Kontakt:                       prof. Ing. Pavol  Švec, PhD.
                                    +421 2 57 296 803
                                    +421 905 326 211, kl.374
                                    pavol.svec@stuba.sk
Vybavenie: 

 • univerzálny stroj pre skúšky mechanických vlastností a tvárniteľnosti materiálov Instron 1195 s s komorami pre skúšky za tepla do 200°C a 1100°C
 • trhací stroj Inspect Desk 5
 • zariadenie pre skúšky stláčaním DP1600, merací systém TIRAvib 514 s výstupom na PC
 • univerzálny trhací stroj ZDM 10/90 do 100kN, trhací stroj ZD 20 do 200kN,
 • tvrdomery HPO 250, HPO 300,  ZWICK HV 10, HMO 10u, Emcotest automatic, RB-1, Shore A a D
 • skúška stálosti povrchu plastických materiálov, rázové kladivo na plastické materiály
 • Charpy kladivá WPM 150/300, PSd 50/15 a WPM 0,5/4
 • mikrotvrdomer BUEHLER - IDENTA Met 1105 D, s analyzátorom OMNI Met MHT

Možnosti využitia:

Stanovovanie pevnosti, ťažnosti, tvrdosti, húževnatosti, tvárniteľnosti, základného pretvárneho odporu a ďalších mechanických a technologických vlastností kovových a nekovových materiálov. Vykonávanie skúšok na ťah (ploché, kruhové tyče, drôty), tlak, 3 a 4 bodový ohyb, lámavosť, strih. Meranie tvrdosti metódou Brinell, Vikers, Rocwell (HRA, HRB, HRC) a Super. Meranie tvrdosti gumy metódou A a D, vykonávanie skúšok stálosti povrchu plastických materiálov podľa Vicata. Stanovovanie vrubovej húževnatosti pre rôzne materiály v rozsahu teplôt 0 až 300°C. Meranie mikrotvrdosti metódou Vickers a Knoop od zaťaženia 98,07 – 9 807 mN.

 
Metalografické laboratórium
Kontakt:                       prof. Ing. Pavol  Švec, PhD.
                                    +421 2 57 296 803
                                    +421 905 326 211, kl.374
                                    pavol.svec@stuba.sk
Vybavenie: 

 • zariadenia na materialografickú prípravu vzoriek
 • svetelné ikroskopy Axiomat 40 Mat, NEOPHOT 32 , Epityp, Jenavert
 • elektrónový mikroskop JEOL IT300LV
 • elektrónový mikroskop JCM-6000Plus Benchtop
 • energiodisperzný analyzátor Oxford Instruments X-Max
 • ·         Zariadenie na naprašovanie vzoriek kovmi  JEC-3000FC Auto Fine Coater

Možnosti využitia:
Laboratórium je zamerané na štúdium vzájomných vzťahov medzi mikroštruktúrou, chemickým a fázovým zložením a vlastnosťami materiálov. V laboratóriu možno vykonávať štúdium mikroštruktúry kovových, keramických, polymérnych a kompozitných materiálov pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie.
 
 
Laboratórium tepelného spracovania
Kontakt:               prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
                            +421 2 57 296 811
                            +421 905 326 211, kl.367
                            ernest.gondar@stuba.sk

Vybavenie: 

 • Komorová pec KS 400/10,
 • komorová pec ELOP 1200/15,
 • komorová pec SP 2,
 • vysokofrekvenčný generátor GV 12 s vysokofrekvenčnou indukčnou jednotkou VFJ 3

Možnosti využitia:
Základné postupy tepelného a chemicko-tepelného spracovania kovových materiálov, ako sú: žíhanie, kalenie, vysokofrekvenčné povrchové kalenie, popúšťanie, cementovanie v tuhom prostredí.
 
 
Laboratórium práškovej metalurgie
Kontakt:                       doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.
                                   +421 2 57 296 806
                                   +421 905 326 211, kl.344
                                   stefan.emmer@stuba.sk
Charakteristika:
Laboratórium PM je využívané na prípravu kovových, keramických a kompozitných materiálov s nekonvenčnými vlastnosťami. V súčasnosti je riešená problematika kompozitných časticových materiálov, gradientných materiálov, sonotródnych materiálov a  elektroiskrovej depozície.
 
 
Laboratórium permanentných magnetov
Kontakt:                       doc. Ing. Viliam Hrnčiar, PhD.
                                   +421 2 57 296 801
                                   +421 905 326 211, kl.369
                                    viliam.hrnciar@stuba.sk

Vybavenie: 

 • tryskové mlyny na spracovanie práškov magneticky tvrdých materiálov
 • lisovanie práškov v magnetickom poli
 • spekanie vo vákuu a ochrannej atmosfére
 • magnetovacie zariadenia
 • Permagraph L na meranie magnetických vlastností magneticky tvrdých materiálov

 
Laboratórium zvárania
Kontakt:                       prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
                                   +421 2 57 296 808
                                   +421 905 326 211, kl.374
                                    pavol.sejc@stuba.sk
 

Laboratórium oblúkového zvárania

 • Zvárací usmerňovač KS 350,
 • Zvárací usmerňovač ZU 315
 • Zvárací zdroj MIG/MAG Formica typ: ForMIG 246D
 • Synergický zvárací zdroj pre MIG/MAG Fronius typ: TPS 330,
 • Synergický zvárací zdroj pre MIG/MAG Hobart  typ: Arc Master 501
 • Zvárací zdroj pre metódu TIG AC/DC typ: MA 315
 • Zvárací zdroj pre plazmové zváranie/spájkovanie Arc Kinetics typ: Ultima 150
 • Zvárací poloautomat Formica typ: UZP 01

Laboratórium na zváranie plameňom a rezanie kyslíkom

 • Súpravy na zváranie kyslík – acetylénovým plameňom
 • Rezací traktor na rezanie kyslíkom s predhrevom plameňom typ: RS 13
 • Žíhacia pec typ: NH27/9

Laboratórium pre odporové zváranie

 • Odporové zváracie kliešte Danubius Elektrik typ: BV 2,5
 • Odporové zváracie kliešte Aro typ: XMA 26kVA
 • Zariadenie na švové odporové zváranie VEB Getriebe Ohorn typ: G154/h


Laboratórium plošného a objemového tvárnenia
Kontakt:                       doc. Ing. Alexander Schrek, PhD.
                                   +421 2 57 296 809
                                   +421 905 326 211, kl.371
                                    alexander.schrek@stuba.sk
Vybavenie: 

 • kľukový pretláčací lis LKP 400
 • nástroje so zabudovaným systémom pre meranie dráhy, sily a teplôt so zberom a vyhodnotením dát prostredníctvom PC
 • Hydraulický lis PYE 160 S, nástroje so zabudovaným systémom pre meranie sily a dráhy so zberom a vyhodnotením dát prostredníctvom PC

 
Možnosti využitia:
Základné operácie plošného tvárnenia s použitím tvárniacich síl do 1600kN. Meranie priebehov tvárniacich síl v závislosti na dráhe, sledovanie účinkov rôznych vstupných údajov na procesy strihania, ohýbania a ťahania, určovanie kritického stupňa ťahania a kritického pretvorenia na výťažkoch.
Objemové tvárnenie za studena a za tepla, presné kovanie za tepla a za poloohrevu.
 
 
Technologické centrum spracovania plastov
Kontakt:                       prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
                                    +421 2 57 296 811
                                   +421 905 326 211, kl.367
                                   ernest.gondar@stuba.sk


Laboratórium  nekonvenčnej metalurgie
Kontakt:                       Ing. Branislav Vanko, PhD.
                                   +421 2 57 296 853

                                   +421 917 825 281
                                    branislav.vanko@stuba.sk

Charakteristika:
Predmetom činnosti tohto výskumného laboratória je príprava a štúdium kovových materiálov v  čiastočne tuhom stave, štúdium vplyvu tlaku na mikroštruktúru a vlastnosti zliatin ľahkých kovov, najmä vysokovýkonných zliatin hliníka.
 
 
Laboratórium konštrukčnej keramiky
Kontakt:                       prof. Ing. Pavol  Švec, PhD.
                                    +421 2 57 296 803
                                    +421 905 326 211, kl.374
                                    pavol.svec@stuba.sk
Charakteristika:
Laboratórium je zamerané na prípravu konštrukčnej keramiky na báze nitridu kremíka a karbidu bóru. Laboratórium je vybavené analytickými váhami, planetovým a horizontálnym mlynom, hydraulickým lisom, pecou na voľné spekanie, žiarovým lisom s vákouvou a plynnou atmosférou, presnou pílou na rezanie vzoriek a zariadením na meranie opotrebenia.