Prejsť na obsah
Ústav technológií a materiálov

        Po vzniku Strojárskotechnologickej fakulty SVŠT sa na Strojníckej fakulte k 1.1.1986 konštituovala katedra s názvom Katedra technológie a materiálov. Bez podstatnej zmeny profilu mení v r.1990 svoj názov na Katedru materiálov a technológií. Svojim zameraním a tradíciami nadväzuje na dovtedajšie katedry Strojníckej fakulty - Katedru tvárnenia a tvárniacich strojov a Katedru fyzikálnej metalurgie, zvárania a zlievania. Ich predchodcami bol Inštitút mechanickej technológie, založený  v r.1942 a Katedra mechanickej technológie, existujúca od r.1951. 1.9.2007 vstúpila na Strojníckej fakulte STU do platnosti organizačná zmena a bola zavedená štruktúra ústavov, ktoré tvoria nové základné pracoviská. Z pôvodnej Katedry materiálov a technológií vznikol Ústav technológií a materiálov.
        Smery činnosti ústavu sú orientované na vedné oblasti náuka o materiáloch, strojárske technológie (tvárnenie, zlievanie, zvárania, spracovanie plastov) a tvárniace stroje a zariadenia. Hlavným pracoviskom ústavu je pavilón profesora Čabelku na Pionierskej ul.15, nachádzajúci sa v tesnej blízkosti najdôležitejších spolupracujúcich organizácií - Výskumného ústavu zváračského a Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.