Prejsť na obsah
Ústav energetických strojov a zariadení
VEDECKO - VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ ÚSTAVU 

Vedeckovýskumná činnosť Ústavu energetických strojov a zariadení sa sústreďuje hlavne na tieto uvedené oblasti:

 • aerodynamika prúdových strojov a zariadení
 • počítačová dynamika tekutín
 • jadrové energetické zariadenia
 • teplárenstvo a potrubné siete
 • chladiace stroje a tepelné čerpadlá
 • klimatizačné a vzduchotechnické systémy
 • turbokompresory
 • parné a spaľovacie turbíny
 • obnoviteľné zdroje energie
 • hydroenergetické zariadenia
 • hydraulické systémy
 • hydrodynamické a hydrostatické čerpadlá
 • kvapalinokružné vývevy
 • ejektory
 

Počítačový model rotora transonického kompresora

Rozloženie Machovho čísla v transonickej turbínovej mreži

   
Riešené projekty
 • analýza prevádzkových režimov výroby, spotreby elektriny a tepla
 • fyzikálny model palivovej kazety jadrového reaktora
 • experimentálna héliová slučka na odvod zvyškového tepla jadrového reaktora
 • programové spracovanie výpočtu parametrov spaľovacích turbín pre konkrétne podmienky
 • vývoj kalových čerpadiel
 • vývoj Kaplanových turbín