Prejsť na obsah
Ústav energetických strojov a zariadení

ÚSTAV ENERGETICKÝCH STROJOV A ZARIADENÍ SjF STU

Oddelenie tepelných energetických
strojov a zariadení
Oddelenie chladiacej a
klimatizačnej techniky
Oddelenie hydraulických
strojov a zariadení

Strojnícka fakulta, STU
Nám. Slobody 17
812 31 Bratislava
tel.: +421 2 57 296 407
Strojnícka fakulta, STU
Nám. Slobody 17
812 31 Bratislava
tel.: +421 2 57 296 342
Strojnícka fakulta, STU
Vazovova 5
812 43 Bratislava
tel.: +421 905 594 090
Vedúci ústavu:  
doc. Ing. František Ridzoň, PhD.
číslo miest.: 301 
tel.:    +421 2 57 296 408  
e-mail: frantisek.ridzon@stuba.sk
 Zástupca vedúceho:  
prof. Ing. Róbert Olšiak, PhD.
číslo miest.: 20 (Vazovova 5)
tel.:    +421 917 825 279; 8 + kl. 2755 
e-mail: robert.olsiak@stuba.sk
Sekretariát:   
Alžbeta Mentelová
číslo miest.: 303
tel.:    +421 2 57 296 407   
e-mail: alzbeta.mentelova@stuba.sk
Tajomník ústavu:  
Ing. Lucia Bursíková, PhD.
číslo miest.: 363
tel.:    +421 2 57 296 343  
e-mail: lucia.bursikova@stuba.sk
 

ZAMESTNANCI

 
Oddelenie tepelných energetických strojov a zariadení

prof. Ing. František Urban, PhD. (vedúci oddelenia)
číslo miest.: 306 
tel.:    +421 2 57 296 494 
e-mail: frantisek.urban@stuba.sk
doc. Ing. František Ridzoň, PhD.
číslo miest.: 301 
tel.:    +421 2 57 296 408  
e-mail: frantisek.ridzon@stuba.sk
Ing. František Világi, PhD.
číslo miest.: C205 (Vazovova 5) 
tel.:    8 + kl. 2752  
e-mail: frantisek.vilagi@stuba.sk
Peter Čiha
číslo miest.: 221/1
tel.:    +421 2 57 296 340  
e-mail: ciha@stuba.sk 
 
Oddelenie chladiacej a klimatizačnej techniky
prof. Ing. Michal Masaryk, PhD. (vedúci oddelenia)
číslo miest.: 359/3
tel.:    +421 2 57 296 342, +421 905 605 748 
e-mail: michal.masaryk@stuba.sk
Ing. Peter Mlynár, PhD.
číslo miest.: 304 
tel.:    +421 2 57 296 391  
e-mail: peter.mlynar@stuba.sk
Ing. Lucia Bursíková, PhD.
číslo miest.: 363
tel.:    +421 2 57 296 343  
e-mail: lucia.bursikova@stuba.sk
Ing. Dominik Štrba, PhD.
číslo miest.: 359/1 
tel.:    +421 2 57 296 491, +421 257 296 637

e-mail: dominik.strba@stuba.sk
Oddelenie hydraulických strojov a zariadení
doc. Ing. Branislav Knížat, PhD. (vedúci oddelenia)
číslo miest.: 12B (Vazovova 5) 
tel.:    +421 905 594 090; 8 + kl. 2751
e-mail: branislav.knizat@stuba.sk
prof. Ing. Róbert Olšiak, PhD.
číslo miest.: 20 (Vazovova 5) 
tel.:    +421 917 825 279; 8 + kl. 2755 
e-mail: robert.olsiak@stuba.sk
doc. Ing. Marek Mlkvik, PhD.
číslo miest.: 11 (Vazovova 5) 
tel.:    8 + kl. 2757 
e-mail: marek.mlkvik@stuba.sk
Ing. Matej Vach, PhD.
číslo miest.: C209 (Vazovova 5) 
tel.:    8 + kl. 2754  
e-mail: matej.vach@stuba.sk 
Boris Oravec
číslo miest.: 19 (Vazovova 5) 
tel.:   8 + kl. 2753 
e-mail: boris.oravec@stuba.sk
 
Doktorandi
Ing. Vladislav Chovanec
číslo miest.: 362 
tel.: +421 2 57 296 405  
e-mail: vladislav.chovanec@stuba.sk
Ing. Dávid Bleho
číslo miest.: 15 (Vazovova 5) 
tel.:    8 + kl. 2759  
e-mail: david.bleho@stuba.sk
Mgr. Georgios Manganos
číslo miest.: 359/1 
tel.:    +421 2 57 296 491  
e-mail: georgios.manganos@stuba.sk
Ing. Dušan Šlachtič
číslo miest.: 17A (Vazovova 5) 
tel.:    8 + kl. 2760 
e-mail: dusan.slachtic@stuba.sk
Ing. Michal Masaryk
číslo miest.: 359/1
tel.:    +421 2 57 296 491
e-mail: michal_masaryk@stuba.sk