Prejsť na obsah
Ústav energetických strojov a zariadení

Ústav energetických strojov a zariadení zabezpečuje vzdelávanie a vedecký výskum v širokej oblasti tepelných energetických strojov a zariadení.

Ďalej je to termodynamická a tepelno-energetická problematika vykurovacích, vetracích, klimatizačných a vzduchotechnických zariadení.

Ďalšiu oblasť predstavuje hydroenergetika, čerpacia technika, hydraulické a pneumatické mechanizmy.

Profil ústavu

  • vzdelávanie, vedecký výskum a spolupráca s praxou
  • stroje, zariadenia a procesy získavania, úpravy, premeny, transportu, akumulácie, distribúcie a  spotreby rôznych foriem tepelnej energie
  • použitie a využitie fosílnych palív, jadrových a obnoviteľných druhov energií
  • termodynamická a tepelno-energetická problematika
  • vykurovacie, chladiace, vetracie, klimatizačné a vzduchotechnické zariadenia
  • vodné turbíny
  • čerpadlá
  • hydraulické systémy