Prejsť na obsah
Ústav energetických strojov a zariadení

Vybavenie laboratória:

V laboratóriu je inštalovaná 1 MW spaľovacia turbína, 3 parné turbíny 500 kW, 100 kW a 35 kW a 273 kW experimentálny kompresor. Pracovisko s experimentálnym kompresorom je vybavené elektropohonom s plynulo regulovateľnými otáčkami 0 - 1520 ot/min. Medzi pohonom a samotným kompresorom je umiestnená prevodovka s prevodovým pomerom 9,428 čím sa dosiahnu maximálne otáčky kompresora približne 14000 ot/min. Krútiaci moment je možné priamo merať. Experimentálny kompresor je stavebnicového typu do 440 mm priemeru s rôznymi konfiguráciami lopatkového a bezlopatkového difúzora. Experimentálny radiálny kompresor môže slúžiť ako zdroj vzduchu tak, že v saní prípadne vo výtlaku sa inštaluje experimentálne zariadenie. V súčasnosti je vo výtlaku nainštalovaný model bezlopatkového vratného kanála. K experimentálnemu kompresoru partí meracia technika umožňujúca merať pracovnú charakteristiku stroja pri rôznych aerodynamických konfiguráciách. 
Možnosti laboratória:
Laboratórium slúži pre pedagogické účely a výskum komponentov radiálnych turbostrojov - obežné kolesá s radiálnymi lopatkami, s dozadu zakriveným difúzorom, s kanálovou konfiguráciou difúzora a špirálovým difúzorom. Ako zdroj vzduchu môže slúžiť kompresor pre rôzne aerodynamické experimentálne výskumy.
Regulovaný elektrický pohon 350 kW experimentálneho radiálneho kompresor
Experimentálny radiálny kompresor s obežným kolesom do 480 mm
Spaľovacia turbína 1 MW poháňajúca kompresor
Otvorená spaľovacia turbína 1 MW poháňajúca kompresor
Kompresor spaľovacej turbíny
Parná turbína 35 kW
Parná turbína s generátorom
Dynamometer pri brzdení parnej turbíny
Malá spaľovacia turbína

Kompresor spaľovacej turbíny