Prejsť na obsah
Ústav energetických strojov a zariadení
 
Vývoj softvéru pre trojrozmerné (3D) úlohy transonického viskózneho prúdenia: Počítačový model rotora transonického kompresora 
Vývoj softvéru pre trojrozmerné (3D) úlohy transonického prúdenia: Počítačový model rotora axiálneho kompresora 
 
Vývoj softvéru pre trojrozmerné (3D) úlohy transonického prúdenia: NASA rotor 37, 50% výšky lopatky 
Vývoj softvéru pre vizualizáciu výpočtov prúdenia v prostredí Windows a Unix: Rozloženie Machovho čísla v transonickej turbínovej mreži 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
izentropické prúdenie
laminárne prúdenie
turbulentné prúdenie
     
 
 
 
 
 

Vyvinuté programy špecializované pre lopatkové mreže

MSPTTSN 
Transonické prúdenie v meridionálnej ploche S2, návrh meridionálneho rezu. 
 
MSPSCM 
Transonické prúdenie v meridionálnej ploche S2. 
 
BBPTSN 
Transonické prúdenie v ploche S1 (od lopatky k lopatke). 
 
BBPSCM 
Transonické prúdenie v ploche S1 (od lopatky k lopatke). 
 
BBPFDM 
Nestlačiteľné prúdenie v profilovej mreži. 
 
MARTENSEN 
Nestlačiteľné prúdenie v profilovej mreži. 
 
JACOB 
Nestlačiteľné prúdenie v profilovej mreži. 
 
PANEL 
Nestlačiteľné prúdenie v profilovej mreži. 
 
BLADE 
Nestlačiteľné prúdenie v profilovej mreži. 
 
CASCADE 
Návrh profilu v priamej mreži. 
 
BLDPAR 
Parametrické mapovanie profilu lopatky. 
 
TURBO 
Transonické 3D prúdenie v stupni turbostroja. 
 
EULER3D 
Transonické 3D prúdenie v lopatkovej mreži. 
 
NAVIER 
Transonické turbulentné prúdenie v lopatkovej mreži. 
 
BLDINP 
Generátor 3D-H siete pre lopatkové mreže. 
 
BLDCAD 
Postprocesor pre lopatkové mreže. 
 
LAMINAR 
Dvojrozmerné stlačiteľné laminárne transonické prúdenie (Navier-Stokes). 
 
BLAYER  
Dvojrozmerná stlačiteľná medzná vrstva s pretupom tepla. 
 
COMPRESSOR  
Výpočet axiálneho kompresora. 
 
CONDOR  
Postprocesor pre všetky programy.