Prejsť na obsah
Ústav energetických strojov a zariadení

Vybavenie laboratória:

K dispozícii je aerodynamický tunel AT-1  pre nízkorýchlostné meranie 3D prúdenia v lopatkových mrežiach s tetivou lopatky až 500 mm a výšky 800 mm. Aerodynamický tunel umožňuje merať pri rôznych štíhlostiach lopatiek.

Laboratórium je vybavené technológiou pre výrobu lopatiek, traverzačných zariadení, rôznych modelov, pneumatických sond guľového a pyramídového typu. Ciachovací aerodynamický tunel, ktorý je súčasťou laboratória umožňuje plnoautomatické ciachovanie pneumatických sond pri rýchlostiach do 150 m/s. Pri použití výkonnejšieho kompresora je možné ciachovať sondy až do rýchlosti 300 m/s. V laboratóriu je umiestnený i aerodynamický tunel AT-2, kde je možné merať 2D prúdenie v lopatkových mrežiach. Tetiva lopatiek je maximálne 50 mm a výška max. 100 mm.

Možnosti laboratória:
V laboratóriu je možnoť realizovať komplexné aerodynamické merania vyžadujúce prietočný prierez do 1000x800 mm na modeloch ako sú lopatkové mreže turbostrojov, na modeloch z oblasti stavebníctva, budovy, mosty a pod.
 
Aerodynamický tunel AT-1 pre výskum sekundárnych prúdení pred rekonštrukciou v roku 2002 
Rekonštruovaný tunel AT-1; tunel sa skladá zo vstupnej dýzy, meracieho priestoru, ukľudňujúcej komory, kolena 90 stupňov s prívodom vzduchu do axiálneho ventilátora v suteréne laboratória
Pohľad na merací prístroj aerodynamického tunela a vstupnú dýzu
 
 
Aerodynamické meranie v medzilopatkovom kanáli s traverzérom riadeným počítačom 
Meranie rozloženia tlaku na lopatke ŠKODA B1 

Základný výskum vzniku strát vo vratnom kanáli viacstupňového radiálneho kompresora 
Ciachovací tunel pre pneumatické sondy 

Modelový difúzor parnej turbíny
Model difúzora 

Modely lopatkových mreží 
Traverzačné zariadenie