Prejsť na obsah
Ústav energetických strojov a zariadení

Vybavenie laboratória:

V laboratóriu je inštalovaná 1 MW spaľovacia turbína, 3 parné turbíny 500 kW, 100 kW a 35 kW a 273 kW experimentálny kompresor. Pracovisko s experimentálnym kompresorom je vybavené elektropohonom s plynulo regulovateľnými otáčkami 0 - 1520 ot/min. Medzi pohonom a samotným kompresorom je umiestnená prevodovka s prevodovým pomerom 9,428 čím sa dosiahnu maximálne otáčky kompresora približne 14000 ot/min. Krútiaci moment je možné priamo merať. Experimentálny kompresor je stavebnicového typu do 440 mm priemeru s rôznymi konfiguráciami lopatkového a bezlopatkového difúzora. Experimentálny radiálny kompresor môže slúžiť ako zdroj vzduchu tak, že v saní prípadne vo výtlaku sa inštaluje experimentálne zariadenie. V súčasnosti je vo výtlaku nainštalovaný model bezlopatkového vratného kanála. K experimentálnemu kompresoru partí meracia technika umožňujúca merať pracovnú charakteristiku stroja pri rôznych aerodynamických konfiguráciách. 

Možnosti laboratória:

Laboratórium slúži pre pedagogické účely a výskum komponentov radiálnych turbostrojov - obežné kolesá s radiálnymi lopatkami, s dozadu zakriveným difúzorom, s kanálovou konfiguráciou difúzora a špirálovým difúzorom. Ako zdroj vzduchu môže slúžiť kompresor pre rôzne aerodynamické experimentálne výskumy.
Plán pre supersonické experimentálne pracovisko pre aerodynamiku a chladenie

(štúdia z diplomovej práce)

     
     
 
Zariadenie CTA (Constant Temperature Anemometry)
Anemometer so žeravým drôtikom