Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania


Ústavom zabezpečované študijné programy:

Bakalárske štúdium

     Automobily a mobilné pracovné stroje

Inžinierské štúdium

     Automobily a mobilné pracovné stroje

Doktorandské štúdium

     Dopravné stroje a zariadenia