Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania

Vznik Ústavu dopravnej techniky a konštruovania v r. 2007 je spojený s Katedrou Častí strojov a Katedrou automobilov, lodí a spaľovacích motorov, ktoré sa v priebehu rokov menili nasledovne:
- 1941 III Ústav stavby strojov,
- 1941 Odbor strojného a elektrotechnického inžinierstva,
- 1945 Ústav častí strojov a zdvíhadiel,
- 1946 Ústav spaľovacích motorov,
- 1951 Katedra častí strojov,
- 1960 Katedra spaľovacích motorov a lodí,
- 1999 Katedra automobilov, lodí a spaľovacích motorov,
- 2007 Ústav dopravnej techniky a konštruovania.

Ústav dopravnej techniky a konštruovania nadväzuje na jedno z najstarších vedecko – pedagogických pracovísk terajšej STU (SVŠT) – III. Ústav stavby strojov, kde bol v roku 1941 otvorený Odbor strojného a elektronického inžinierstva. V roku 1945 bol zriadený Ústav Častí strojov a zdvíhadiel, ktorý bol v roku 1951 premenovaný na Katedru častí strojov. V roku 1946 bol zriadený Ústav spaľovacích motorov, ktorý bol v roku 1950 premenovaný na Katedru spaľovacích motorov a ostatných tepelných strojov. Po osamostatnení priradených pracovísk bola táto katedra premenovaná na Katedru dopravy s odborným zameraním rozšíreným o stavbu lodí. Od roku 1960 až do roku 1999 katedra mala názov Katedra spaľovacích motorov a lodí. Od jesene 1999 mala názov Katedra automobilov, lodí a spaľovacích motorov. Spojením Katedry automobilov, lodí a spaľovacích motorov a Katedry častí strojov v roku 2007 vznikol Ústav dopravnej techniky a konštruovania (ÚDTK).

Katedru častí strojov od jej vzniku postupne viedli:

prof. Ing. Július Nemessányi,

prof. Ing. Ernest Šišolák ,

prof. Ing. Sergej Labuza, DrSc.,

doc. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.,

doc. Ing.Ľudovít Hlavenka, CSc.,

prof. Ing. Štefan Král, CSc.,

doc. Ing. Ladislav Gulan, PhD..

Katedru spaľovacích motorov a lodí postupne viedli:

prof. Ing. Jozef Fischhof,

prof. Dr. Ing. Jozef Kožoušek ml.,

prof. Ing. Jozef Kožoušek st.,

prof. Dr. Ing. Ondrej Puchner, DrSc.,

doc. Ing. Jaroslav Urban, CSc.,

doc. Ing. Pavol Nikl, CSc.,

doc. Ing. Miroslav Záhlava, CSc.,

prof. Ing. Jaroslav Tichý, CSc.,

doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.,

doc. Ing. Viktor Ferencey, CSc.,

doc. Ing. Marián Polóni, CSc.,

doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc..