Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania

Rok  2016

Doktorand

Školiteľ

Názov práce

Ing. Michal Forrai prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. Vytvorenie generatívneho modelu pre vývoj mobilného pracovného stroja v systéme PDM
Ing. Daniela Šmahelová prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD. Generatívny návrh prednej hnacej nápravy automobilu
Ing. Rastislav Radoš doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc. Optimalizácia spotreby energie elektrického vozidla

Rok  2015

Doktorand

Školiteľ

Názov práce

Ing. Jana Gavačová prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD. Generatívne navrhovanie prvkov automobilov a pracovných strojov Gavacova
Ing. Adam Krajčovič prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD. Teoretický a experimentálny výskum termického zadierania HCR ozubenia v hybridných pohonoch automobilov Krajcovic
Ing. Michal Moťovský prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. Optimalizácia mechanických vlastností mobilného pracovného stroja Motovsky
Ing. Juraj Míšaný prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. Vplyv prevodového ústrojenstva stavebného stroja a možnosti zvýšenia jeho únosnosti so zameraním na zníženie ekologického zaťaženia pôdy Misany
Ing. Tomáš Milesich doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc. Umelá inteligencia v procese optimalizácie spotreby motorových vozidiel Milesich
Ing. Branislav Ragan doc. Ing. Marián Polóni, CSc. Minimotor s nízkou spotrebou paliva Ragan

Rok  2014

Doktorand

Školiteľ

Názov práce

Ing. Zsolt Bider prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD. Influence of Tolerances of Threaded Joints on Preloaded Bolted Connections
Ing. Beáta Kopiláková prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. Možnosti zýšenia odolnosti neevolventných ozubení na pitting
Ing. Matej Novák doc. Ing. Marián Polóni, CSc. Využitie výsledkov modelových skúšok klzákov pre návrh metódy určenia ich výkonu
Ing. Kristína Pavlová doc. Ing. Marián Polóni, CSc. Výber stratégie riadenia sériového hybridného pohonu mestského autobusu
Eng. Milan Rackov prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD. Optimization of HCR Gearing Geometry from Scuffing Point of View
Ing. Ján Zápotočný prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. Určenie kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík deponovaných povlakov v systéme „povlak-bok zuba“ z tribologického hľadiska

Rok  2013

Doktorand

Školiteľ

Názov práce

Ing. Andrej Chríbik doc. Ing. Marián Polóni, CSc. Spaľovací motor s pohonom na zmesi plynov

Rok  2012

Doktorand

Školiteľ

Názov práce

Ing. Petr Beneš doc. Ing. Marián Polóni, CSc. Numerické modelovanie obtekania a odporu riečnych lodí v obmedzených plavebných podmienkach
Ing. Metod Glatz doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc. Optimalizácia riadenia pohonu otáčania nadstavby pracovného stroja
Ing. Attila Vanya prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. Návrh štruktúry deponovanej vrstvy ako systému „povlak-bok zuba“, z hľadiska požiadaviek vybraného ozubeného prevodu

Rok  2011

Doktorand

Školiteľ

Názov práce

Ing. Juraj Hanus doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. Analýza technického stavu motorového vozidla s využitím Díler Manažment Systému (DMS)

Rok  2010

Doktorand

Školiteľ

Názov práce

Ing. Gregor Izrael prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc. Assessment of Limit Fatigue Stage Of Working Equipment Modules of Telescopic Manipulator
Ing. Juraj Ondruška prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. Ohraničenie platformy optimalizáciou modulov mobilných pracovných strojov
Ing. Ján Šeďo prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD. Využitie laminátov v stavbe kabín mobilných pracovných strojov
Ing. Martin Tanevski prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD. Optimalizácia výberu materiálov a tvarového riešenia nosných prvkov kabín mobilných pracovných strojov

Rok  2009

Doktorand

Školiteľ

Názov práce

Ing. Martin Gajdoš prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. Optimalizácia základných geometrických parametrov ozubeného prevodu z tribologických a ekologických hľadísk
Ing. Juraj Matej prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD. Optimalizácia delenia výkonov v paralelných hybridných pohonoch motorových vozidiel
Ing. Pavol Tököly prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. Stanovenie hrúbky vrstvy povrchovej časti boku zuba z hľadiska odolnosti voči opotrebeniu