Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania

Rok  2018

Doktorand Školiteľ Názov práce
Ing. Michal Šlauka prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD. Vytvorenie modelu pre generatívny návrh modulov konštrukcie mobilného stroja v systéme PDM
Ing. Tomáš Liedl doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc. Optimalizácia konštrukčných prác v automobilovom segmente

Rok  2017

Doktorand Školiteľ Názov práce

Ing. Richard Hasa

doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc.

Zvyšovanie jazdného komfortu dopravných prostriedkov

Ing. Milan Kertész

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.

Akumulácia energie mobilných pracovných strojov

Rok  2016

Doktorand Školiteľ Názov práce

Ing. Daniela Šmahelová

prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.

Generatívny návrh prednej hnacej nápravy automobilu

Ing. Michal Forrai

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.

Vytvorenie generatívneho modelu pre vývoj mobilného pracovného stroja v systéme PDM

Ing. Rastislav Radoš

doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc.

Optimalizácia spotreby energie elektrického vozidla

Rok  2015

Doktorand Školiteľ Názov práce

Ing. Jana Gavačová

prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.

Generatívne navrhovanie prvkov automobilov a pracovných strojov

Ing. Adam Krajčovič

prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.

Teoretický a experimentálny výskum termického zadierania HCR ozubenia v hybridných pohonoch automobilov

Ing. Michal Moťovský

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.

Optimalizácia mechanických vlastností mobilného pracovného stroja

Ing. Juraj Míšaný

prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.

Vplyv prevodového ústrojenstva stavebného stroja a možnosti zvýšenia jeho únosnosti so zameraním na zníženie ekologického zaťaženia pôdy

Ing. Tomáš Milesich

doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc.

Umelá inteligencia v procese optimalizácie spotreby motorových vozidiel

Ing. Branislav Ragan

doc. Ing. Marián Polóni, CSc.

Minimotor s nízkou spotrebou paliva

Rok  2014

Doktorand Školiteľ Názov práce

Ing. Zsolt Bider

prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.

Influence of Tolerances of Threaded Joints on Preloaded Bolted Connections

Ing. Beáta Kopiláková

prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.

Možnosti zvýšenia odolnosti neevolventných ozubení na pitting

Ing. Matej Novák

doc. Ing. Marián Polóni, CSc.

Využitie výsledkov modelových skúšok klzákov pre návrh metódy určenia ich výkonu

Ing. Kristína Pavlová

doc. Ing. Marián Polóni, CSc.

Výber stratégie riadenia sériového hybridného pohonu mestského autobusu

Eng. Milan Rackov

prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.

Optimization of HCR Gearing Geometry from Scuffing Point of View

Ing. Ján Zápotočný

prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.

Určenie kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík deponovaných povlakov v systéme „povlak-bok zuba“ z tribologického hľadiska

Rok  2013

Doktorand Školiteľ Názov práce

Ing. Andrej Chríbik

doc. Ing. Marián Polóni, CSc.

Spaľovací motor s pohonom na zmesi plynov

Rok  2012

Doktorand Školiteľ Názov práce

Ing. Petr Beneš

doc. Ing. Marián Polóni, CSc.

Numerické modelovanie obtekania a odporu riečnych lodí v obmedzených plavebných podmienkach

Ing. Metod Glatz

doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc.

Optimalizácia riadenia pohonu otáčania nadstavby pracovného stroja

Ing. Attila Vanya

prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.

Návrh štruktúry deponovanej vrstvy ako systému „povlak-bok zuba“, z hľadiska požiadaviek vybraného ozubeného prevodu

Rok  2011

Doktorand Školiteľ Názov práce

Ing. Juraj Hanus

doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.

Analýza technického stavu motorového vozidla s využitím Díler Manažment Systému (DMS)

Rok  2010

Doktorand Školiteľ Názov práce

Ing. Gregor Izrael

prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.

Assessment of Limit Fatigue Stage Of Working Equipment Modules of Telescopic Manipulator

Ing. Juraj Ondruška

prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.

Ohraničenie platformy optimalizáciou modulov mobilných pracovných strojov

Ing. Ján Šeďo

prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.

Využitie laminátov v stavbe kabín mobilných pracovných strojov

Ing. Martin Tanevski

prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.

Optimalizácia výberu materiálov a tvarového riešenia nosných prvkov kabín mobilných pracovných strojov

Rok  2009

Doktorand Školiteľ Názov práce

Ing. Martin Gajdoš

prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.

Optimalizácia základných geometrických parametrov ozubeného prevodu z tribologických a ekologických hľadísk

Ing. Juraj Matej

prof. Ing. Viktor Ferencey, PhD.

Optimalizácia delenia výkonov v paralelných hybridných pohonoch motorových vozidiel

Ing. Pavol Tököly

prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.

Stanovenie hrúbky vrstvy povrchovej časti boku zuba z hľadiska odolnosti voči opotrebeniu