Prejsť na obsah
Ústav dopravnej techniky a konštruovania

Ústav dopravnej techniky a konštruovania

vznikol zlúčením Katedry automobilov, lodí a spaľovacích motorov a Katedry častí strojov v roku 2007.

Ústav pôsobí vo všetkých stupňoch vzdelávania na Strojníckej fakulte STU v Bratislave a podieľa sa na pedagogickom procese aj na ostatých fakultách STU v Bratislave.

V bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia zabezpečuje ústav predmety konštrukčného zamerania s orientáciou na počítačovú podporu pri navrhovaní funkčných uzlov, podskupín, alebo celých strojových zariadení.

Ústav v bakalárskom a inžinierskom štúdiu garantuje študijný program Automobily a mobilné pracovné stroje.

V doktorandskom štúdiu ústav garantuje študijný program Dopravné stroje a zariadenia.