Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky


Výskumné projekty KEGA

2012 - 2014 Virtuálne laboratórium 3D merania geometrických veličín 005STU-4/2012
2010 - 2011 Komplexná počítačová podpora výučby súradnicovej metrológie pre školu a prax. 197-034STU-4/2010

Výskumné projekty VEGA

2004 - 2006 Zavádzanie systému riadenia merania do strojárskej výroby VEGA 1/1076/04
2003 - 2005 Metódy vyhodnotenia kalibrácie snímačov VEGA 1/0134/03
2003 - 2005 Nové počítačové metódy pre analýzu osudu a účinku biologicky aktívnych látok VEGA 1/0521/03
2002 - 2004 Riadenie systémov zadaných numerickými štruktúrami na zložitých oboroch definície s demonštráciami cez Internet. VEGA 1/9278/02


Výskumné projekty APVV

2010 - 2014 High-tech riešenia pre technologické procesy a mechatronické komponenty ako riadené systémy s rozloženými parametrami APVV-0131-10
2010 - 2014 Metódy prediktívneho riadenia s modelom a spoločný odhad stavu a parametrov pre rýchle nelineárne mechatronické systémy APVV-0090-10
2007 - 2010 Pokročilé metódy modelovania, riadenia a návrhu mechatronických systémov ako sústav so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom APVV-0160-07
2006 - 2009 Prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou a obmedzeniami APVV-0280-06
2005 - 2007 Identifikácia, optimalizácia, riadenie a monitoring ČOV APVT-20-035204


Národné projekty

2009 - 2012 Aktívne riadenie vibrácií mechanických systémov LPP-0118-09
2009 - 2012 Modelovanie a riadenie zážihového spaľovacieho motora pomocou lokálnych modelov LPP-0075-09
2007 - 2010 Efektívne prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov LPP-0096-07
2007 - 2010 Biosimulácia ako nástroj pre výstavbu modelov s fyziologickou interpretáciou parametrov LPP-0164-07
2007 - 2008 ESF projekt Doktorandi pre modernú priemyselnú automatizáciu v SR projekt ESF


Medzinárodné výskumné projekty

200x - 200x COMPUTER AIDED TRAINING IN MEASUREMENT AND METROLOGY - COMET (Počítačom podporované vzdelávanie v oblasti merania a metrológie, projekt A/01/B/F/pp-124.137 v rámci programu Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci
2003 - 200x Sofistikovaný prístup k matematickému modelovaniu pri vývoji antiparazitárnych liečiv COSTB22 projekt MVTS
2001 - 2003 Metodicky uniformný prístup pre matematické modelovanie osudu a účinku biologicky aktívnych látok v organizme COSTB15 projekt MVTS
2001 - 2003 Improving the human research potential, Transnational Access to major Research infrastructures (ARI) - HPRI-CT-1999-00046 (FP5-ECOLEADER) Semi-active control near the base of asymmetrical structures Projekt 5RP EÚ
2000 - 2001 Towards European Integration in Seismic Design and Upgrading of Building Structures - subkontrakt k projektu ERBIC15CT970203 (Inco Copernicus EUROQUAKE) Projekt A2/1998/EQ
199x - 2001 Navigation and Control of Mobile Robots Projekt Brit2/Slov
1998 - 2000 Vzdelávanie a príprava v oblasti akreditácie a certifikácie, TEMPUS IB-JEP 13250/98
199x - 1998 Adaptive and Predictive Control with Physical Constraints, COPERNICUS CP 941174