Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Zoznam projektov


Výskumné projekty KEGA

2021 - 2023 Nízkonákladové miniatúrne didaktické prostriedky pre pedagogický proces automatického riadenia a mechatroniky na mikroradičových platformách 012STU-4/2021
2021 - 2023 Posilnenie aktivizujúcich metód výučby v oblasti technického merania 013STU-4/2021
2020 - 2022 Zavádzanie progresívnych metód pre zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu predmetu navrhovanie a vyhodnocovanie meraní 014STU-4/2020
2020 - 2022 Budovanie progresívneho laboratória metrológie v rámci konceptu Priemysel 4.0 024STU-4/2020

Výskumné projekty VEGA

2021 - 2023 Rozvoj metód vyhodnotenia meraní so zameraním na zabezpečenie nadväznosti meraní VEGA 1/0687/21

Výskumné projekty APVV

2018 - 2022 Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii APVV-18-0023
2018 - 2022 Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov konvenčnej etalonáže APVV-18-0066

Národné projekty

2020 - 2023 Výskum a vývoj využiteľnosti autonómnych lietajúcich prostriedkov v boji proti pandémii spôsobenej COVID-19 313011ATR9
2020 - 2023 Priemyselný výskum a experimentálny vývoj zariadenia na adaptivně orbitálne obrábanie zváracích hrán osovo symetrických telies 313022U737

Medzinárodné projekty

 

Kooperácie