Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Zoznam projektov


Výskumné projekty KEGA

 2021 - 2023 Nízkonákladové miniatúrne didaktické prostriedky pre pedagogický proces automatického riadenia a mechatroniky na mikroradičových platformách 012STU-4/2021
2020 - 2022 Budovanie progresívneho laboratória metrológie v rámci konceptu Priemysel 4.0 024STU-4/2020

Výskumné projekty VEGA

 

Výskumné projekty APVV

2018 - 2022 Efektívne metódy pre vnorené riadenie založené na optimalizácii APVV-18-0023

Medzinárodné projekty

 

Kooperácie