Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
Vedúci ústavu prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
cyril.belavy [at] stuba.sk
+421 (2) 57 296 703
 
Zástupca vedúceho ústavu doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
jan.vachalek [at] stuba.sk
+421 (2) 57 296 713

Vedúci oddelenia automatizácie a mechatroniky doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
gergely.takacs [at] stuba.sk
+421 (2) 57 296 712
 
Vedúci oddelenia merania a metrológie prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.
rudolf.palencar [at] stuba.sk
+421 (2) 57 296 705
 
Vedúci oddelenia aplikovanej informatiky,
robotiky a elektrotechniky
doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
jan.vachalek [at] stuba.sk
+421 (2) 57 296 713

Tajomník ústavu Ing. Zuzana Peciarová
zuzana.peciarova [at] stuba.sk
+421 (2) 57 296 708
 
Sekretariát ústavu Danka Ikhardtová
danka.ikhardtova [at] stuba.sk
+421 (2) 57 296 709