Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky


Číslo a názov študijného odboru: 5.2.14 Automatizácia

 

Študijný program inžinierskeho štúdia: Automatizácia a informatizácia strojov a procesov


Absolvent má prehĺbené znalosti z matematických a fyzikálnych základov automatizácie a informatizácie, pokročilých metód riadenia, optimalizácie, metód návrhu komponentov systémov automatického riadenia, modelovania a simulácie, informačného zabezpečenia systémov riadenia, inteligentných systémov riadenia a priemyselných riadiacich systémov, riešenia aktuálnych úloh informatizácie a automatizácie strojov, zariadení, technologických a výrobných procesov. Bude schopný samostatne riešiť úlohy súvisiace s analýzou, návrhom, prevádzkou a implementáciou rozsiahlych informačných a riadiacich systémov. Absolvent sa uplatní v projekcii a prevádzke automatizačných a informačných zariadení strojov a procesov v priemyselných podnikoch a organizáciách, kde sa využívajú informačné a riadiace systémy.

 

Garant: prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc., gabriel.hulko@stuba.sk

 

Študijný poradca: Ing. Zuzana Peciarová,  zuzana.peciarova@stuba.sk