Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Na základe zmluvy o spolupráci a budovaní Laboratória informačných a riadiacich systémov uzavrenej medzi zmluvnými stranami Siemens s.r.o a Strojníckou fakultou STU v Bratislave, sa firma Siemens stáva generálnym sponzorom laboratória a Katedra automatizácie a merania SjF STU sa stáva školiacim a konzultačným pracoviskom firmy Siemens pre riadiace systémy Simatic S7, priemyselné komunikačné systémy, ako aj SCADA/HMI systémy pre vizualizáciu a manažment procesov v rámci celej STU.