Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Publikácie sú uložené vo formáte pdf. Dajú sa prezerať programom Adobe Acrobat Reader V4.0 (a vyššia verzia).  Program Adobe Reader je dostupný tu.

Grafické systémy
Grafické systémy

Eva Kureková
Martin Halaj

PDF e-book  (13 MB)

Elektronicka verzia Elektronicka verzia
Modeling, control and design of distributed parameter systems

Modelovanie, riadenie a návrh systémov s rozloženými parametrami

Gabriel Hulkó

dps_book_en.pdf (5,4 MB)
dps_kniha_sk.pdf (4,4 MB)

Elektronicka verzia
Continuous-Time Predictive Control
Spline Based Approach

Boris Rohal-Ilkiv

Elektronicka verzia
Modely merania pri zabezpečovaní kvality

Rudolf Palenčár

Elektronicka verzia Elektronicka verzia
Meranie technických veličín

Meranie technických veličín - pracovné listy

Vladimír Chudý, Rudolf Palenčár, Eva Kureková, Martin Halaj

Elektronicka verzia
System Aproach
in technical, enviromental, and bio-medical studies

Ladislav Dedík

Elektronicka verzia
Viaczložkové snímače síl a momentov
Meranie, testovanie a kalibrácia

Ján Sásik

Elektronicka verzia Elektronicka verzia
Technické meranie

Učebné texty z projektu Metromedia-Online

Eva Kureková, Peter Gabko, Martin Halaj

Elektronicka verzia
Výkladový a prekladový slovensko-anglický/anglicko-slovenský SLOVNÍK pojmov z oblasti veličín a jednotiek, metrológie, manažérstva kvality, normalizácie, akreditácie, certifikácie, skúšobníctva a štatistických metód

Rudolf Palenčár, Eva Kureková, Martin Halaj

Elektronicka verzia
Metrologické zabezpečenie systémov riadenia kvality

Rudolf Palenčár, Martin Halaj

Elektronicka verzia
Proceedings of the workshop 
Metrology and Statistics in accreditation and Certification 
edited by Vladimír Chudý, Martin Halaj 

Basic Course On Quality Assurance 
Pietro Constantino 

Report On Review Of EU Standards 
Rudolf Palenčár, Martin Halaj

Elektronicka verzia
Akreditácia a posudzovanie zhody

Jozef Skákala

Elektronicka verzia
Stochastické modely merania

Gejza Wimmer, Rudolf Palenčár, Viktor Witkovský

Elektronicka verzia

Štatistické metódy v metrologických a skúšobných laboratóriách

Rudolf Palenčár, Jean Michel Ruiz, Ivan Janiga, Adriana Horníková

zbornik
Proceedings of the workshop
Metrological Aspects of the Quality Assurance - Accreditation and Certification in New Millenium

edited by Vladimír Chudý

zbornik
Systém riadenia merania

Rudolf Palenčár, Eva Kureková, František Vdoleček, Martin Halaj

zbornik
Budovanie a certifikácia systému enviromentálneho manažmentu

Vojtech Kollár, Peter Brokeš, Milan Piatrik, Jean Michel Ruiz, Peter Herbert Osanna