Prejsť na obsah
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky

Kontaktné informácie:

Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
(pre poštový styk a dodávku tovarov)
Mýtna 36, 811 07 Bratislava (sídlo pracoviska)

Vedúci ústavu: prof. Ing. Cyril Belavý, CSc.
+421 (2) 57 296 703
+421 (2) 52 495 315
cyril.belavy (at) stuba.sk

Informácie pre študentov: