Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky

 

Pracovisko zabezpečuje: materiálové analýzy na hodnotenie únavovej životnosti konštrukcií, prevádzkové skúšky vzoriek a častí konštrukcií, merania a analýzy zaťažení konštrukcií v prevádzke. Prístrojové vybavenie: elektrohydraulický pulzátor EDYZ 6 s príslušenstvom, multi-kanálová tenzometrická aparatúra National Instruments na dynamické meranie v prevádzke, optický mikrotvrdomer TIV, vysokorýchlostné bezkontaktné meranie deformácií DANTEC, meranie teplotných polí termovíziou FLIR, Bezkontaktné meranie deformácii metódou Fotostress.

Pracovisko je vybavené: softvérovými prostriedkami počítačového modelovania a simulácie metódou konečných prvkov ANSYS. Na analýzu a návrh dynamických systémov, ako aj ich riadenia má pracovisko k dispozícii programový systém ADAMS. Dosahujeme mimoriadne výsledky vo vývoji počítačovoorientovaných metód modelovania a simulácie v technickom inžinierstve - najmä metódy konečných prvkov a ich aplikácie v strojárskej praxi.

 

          

 
Oblasť využitia: návrh a projektovanie konštrukcií, skúšky prototypov, analýza a meranie reálnych prevádzkových zaťažovacích podmienok, expertíza havárií a lomov, on-line monitorovanie únavového poškodenia konštrukcií v prevádzke.

 

                  

   
Najvýznamnejšie projekty: Analýza príčin havárií ložísk motorov na tranzitnom ropovode Objednávateľ: ABB, s.r.o. Pevnostné posúdenie vybraných komponentov „Mosta Košická“ (opora 10, 11). Protokol merania únosnosti elastoméru mostných ložísk . Objednávateľ: Doprastav, a.s. Posúdenie mostného uzáveru MZ 240N na únavu na základe priamych meraní v prevádzke. Objednávateľ: Cedron, s.r.o. Vývoj a skúšky ťahača rady KHD. Objednávateľ: Knott, s.r.o. Posúdenie únavovej spoľahlivosti a bezpečnosti potrubných dvorov Objednávateľ: SPP, a.s.

 

                  

 

Učebne a ďalšie prístrojové vybavenie ústavu pre výučbu nových progresívnych technológií

Pracovisko disponuje najmodernejšími technológiami z oblasti termografie, ktoré sú využívané v pedagogickom procese ako aj v priemyselných aplikáciách a výskume. Študenti sa učia základy práce s termovíziou počas práce na záverečných diplomových projektoch. Po ukončení štúdia vedia nadobudnuté vedomosti a zručnosti ihneď aplikovať bez dodatočných individuálnych a finančne nákladných školení!

 

                     

 

Prehľad vybevenia laboratória na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky

- päťkanálový elektrohydraulický pulzátor so štyrmi externými valcami a odpruženým roštom

- skúšobný rám pre cyklické a statické skúšky materiálov

- hydraulický lis s maximálnou silou 1000kN

- dynamická meracia aparatúra od National Instruments s 56 tenzometrickými a 4 akcelerometrickými kanálmi

- kamerový tvrdomer TIV - prenosný, optický tvrdomer a mikrotvrdomer

- Photostress Plus System LF/Z-2

- LabVIEW professional development system

- 3D kamerový systém merania vibrácií a deformácií DANTEC

- MTS 370 axiálne-torzný skúšobný systém

- Termokamera FLIR s rozlíšením 0,1 °C

- Metalografický mikroskop Carl Zeiss

- softvér ADAMS a ANSYS pre multifyzikálne výpočty