Prejsť na obsah
Fakulta
  • Bakalárske a inžinierske štúdium v slovenskom a anglickom jazyku
  • Koordinácia vnútorného systému kvality
  • Prijímacie konanie na bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia
  • Aktualizácia sústavy študijných programov
  • Optimalizácia efektívnosti a kvality pedagogického procesu
  • Sociálne otázky študentov (sociálne štipendiá, ubytovanie..)
  • Zavádzanie E-learning do pedagogického procesu
  • Koordinácia Študentskej vedeckej konferencie
  • Sumarizácia podkladov za pedagogiku do systému hodnotenia výkonov zamestnancov