Prejsť na obsah
Fakulta
  • Podpredseda Vedeckej rady SjF STU
  • Podpora výskumných a vzdelávacích programov
  • Spolupráca so zahraničnými inštitúciami
  • Koordinácia systému hodnotenia výkonov a kvality zamestnancov
  • Habilitačné a inauguračné konanie
  • Práca s mladými vedeckými pracovníkmi – kariérny rast
  • Návrh, implementácia  a koordinácia plnenia systému hodnotenia výkonov a kvality zamestnancov