Prejsť na obsah
Fakulta

- Koordinovanie propagácie štúdia a náboru študentov stredných škôl
- Nábor zahraničných študentov a starostlivosť o nich
- Budovanie aktívnych vzťahov s priemyselnými subjektmi
- Marketing a propagácia fakulty v médiách
- Koordinácia webových stránok fakulty a správ v internetových médiách
- Člen redakčnej rady časopisu Spektrum
- Spolupráca s domácimi a zahraničnými hospodárskymi inštitúciami