Prejsť na obsah
Fakulta
 • Štatutárny zástupca
 • Člen Vedeckej rady SjF STU
 • Bakalárske a inžinierske štúdium v slovenskom a anglickom jazyku
 • Externé a dištančné formy štúdia
 • Prijímacie konanie na bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia
 • Spolupráca s orgánmi samosprávy študentov
 • Aktualizácia sústavy študijných programov
 • Optimalizácia pedagogického procesu
 • Sociálne otázky študentov (sociálne štipendiá, ubytovanie..)
 • Priame rozhodovanie neštandardnej študentskej agendy
 • Zavádzanie E-learning do pedagogického procesu
 • Koordinácia Študentskej vedeckej konferencie
 • Spolupráca propagácie štúdia a náboru študentov
 • Spolupráca pri vypracovaní a implementácii systému hodnotenia výkonov a kvality zamestnancov