Prejsť na obsah
Fakulta

  • Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi fakultu, zastupuje ju a koná vo veciach fakulty  
  • Vykonáva činnosti stanovené jednotlivými dokumentmi
  • Vykonáva činnosti delegované rektorom STU
  • Predsedá Vedeckej rade SjF STU
  • Člen Hospodárskej rady SjF
  • Člen Vedeckej rady STU