Prejsť na obsah
Authorized Training Center for MSC.ADAMS

Authorized Training Center for MSC.ADAMS
STU Bratislava

web: atc.sjf.stuba.sk


ATC ponúka rôzne školiace a konzultačné služby

ATC for MSC.ADAMS poskytuje študentom a zákazníkom školenia, konzultácie a spoluprácu vo výskume a vývoji výrobkov s podporou programu MSC.ADAMS.

ATC for MSC.ADAMS má poslanie vyhovieť požiadavkam zákazníkov pri uplatnení (MSS) technológie simulácií mechanických sústav v oblasti modelovania, analýzy a optimalizácie robustnosti mechanických a mechatronických systémov.

ATC for MSC.ADAMS ponúka konzultácie v otázkach týkajúcich sa projektov, nakoľko jeho členovia majú potrebné teoretické a praktické skúsenosti z aplikácie CAE technológií pri riešení náročných úloh z rôznych oblastí priemyslu.

ATC for MSC.ADAMS ponúka:
 • školenie práce s modulmi programu MSC.ADAMS z portfólia firmy MSC.Software pre začínajúcich, pokročilých aj skúsených konštruktérov, vývojárov aj špecialistov

 • školenie teoretických východísk z dynamiky, mechatroniky, modálnej syntézy, životnosti a optimalizácie robustnosti

 • konzultácie cez e-mail, alebo telefón

 • spoluprácu vo výskume a vývoji výrobkov


 • Kontakt na Vaše otázky:

  Authorized Training Center for MSC.ADAMS at STU Bratislava
  Strojnícka fakulta
  Slovenská technická univerzita
  Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava
  tel: +00421 57296 358
  mobil: +00421 903 432 037
  e-mail: frantisek.palcak@stuba.sk
  web: www.ktm.sjf.stuba.sk/atc